3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver download miễn phí (ver. 1.­07.­02)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver cho Video.

Voodoo 4/­5 (ver. 1.­07.­02) ZIP phát hành 1970.01.01.

File được download 1 lần và được xem 6820 lần.

Loại Video
Hãng 3Dfx
Thiết bị Voodoo 4/5
Hệ điều hành Windows ME, Windows 95, Windows 98
Phiên bản 1.­07.­02
Kích thước file 2.27 Mb
Loại file ZIP
Phát hành 1970.01.01
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
3dfx Beta 1.­07 Win9x wmodified INF (Iceman 1.­07.­02 Drivers for Win9x).­

Driver Video 3Dfx Voodoo 4/5 phổ biến:

Driver 3Dfx Video phổ biến: