3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver download miễn phí (ver. 1.­04)

Ở trang này, bạn có thể download miễn phí 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver cho Video.

Voodoo 4/­5 (ver. 1.­04) ZIP SELF-EXTRACTING phát hành 2000.11.12.

File được download 6 lần và được xem 6516 lần.

Loại Video
Hãng 3Dfx
Thiết bị Voodoo 4/5
Hệ điều hành Windows 2000
Phiên bản 1.­04
Kích thước file 6.48 Mb
Loại file ZIP SELF-EXTRACTING
Phát hành 2000.11.12
Tìm kiếm & Download

Chúng tôi sẽ tìm kiếm 3Dfx Voodoo 4/5 Voodoo 4/­5 driver và chuẩn bị link để download

Đang tìm kiếm...
3Dfx Voodoo 45 for Windows 2000

Driver Video 3Dfx Voodoo 4/5 phổ biến:

Driver 3Dfx Video phổ biến: